SAMARBEJDSFORMER

RAWO tilbyder

RAWO er i stand til at agere agilt og fleksibelt grundet vores flade struktur samt en organisering, der tilbyder en fast partner til at stå i spidsen for hvert projekt, hvilket gør, at beslutninger kan tages hurtigt og velovervejet. Vi har en unik track rekord i gennemførelser af byggeri i hoved- og totalentrepriser samt renoverings- og apteringssager, gerne med en tidlig involvering.

RAWOs force

RAWO’s mange års erfaring udmønter sig i udførelsen af mangelfrie byggesager.
Vi bidrager med:

 • Projektering og eksekvering
 • Prissætning – beslutningsbudget, også på et ikke færdigprojekteret grundlag
 • Indsigt og erfaring i byggeriets processer
 • Stor faglig ekspertise
 • DGNB erfaring
 • Innovativ tænkning
 • Grøn omstilling
 • Samspil med bygherre
 • Tæt samarbejde med rådgivere og underentreprenører
 • Tilpasning af projekter – byggesager efter bygherrens ønske/krav

RAWOs succes

RAWO’s succes hviler på følgende grundlag:

 • Kompetente og erfarne projektchefer på de enkelte projekter
 • Kompetente og pligtopfyldende byggeledere tilknyttet i nødvendigt omfang
 • Dygtige eksterne rådgivere med mange års erfaring
 • Dygtige og pålidelige håndværkere og leverandører, som vi har samarbejdet med i mange år

Vælg RAWO af følgende grunde

RAWO tilbyder:

 • Tryghed og samarbejde i tilbuds- projekterings- og byggefasen
 • Samme kontaktperson i hele forløbet
 • Byggeri i god kvalitet
 • Byggeri som er 100% færdigt til aftalt tid