DGNB

DGNB

Vi kan tilbyde DGNB-certificering eller tilsvarende certificeringsordning på alle sager inkl. tidlig screening ift. medalje (sølv, guld, platin). Det er vigtigt, uanset hvilken certificering man ønsker, at beslutningen træffes i den helt indledende fase og med den nødvendige ledelsesmæssige tilslutning.

Vores samarbejdspartner har været auditor, siden de tidlige forsøgsprojekter blev startet tilbage i 2014 og vores interne DGNB-ansvarlige har arbejdet med DGNB, siden ordningen rigtigt kom i gang 2019. Vi har således arbejdet med DGNB systemet siden den første udgave af manualen og derved opnået en stor forståelse for de processer og dynamikker, som certificeringen er bygget op om.

For at sikre fokus og forståelse for processerne omkring DGNB-certificering er alle medarbejdere i RAWO på et internt DGNB kursus, som afholdes i samarbejde med vores faste samarbejdspartner. For os er det vigtigt at det bliver en del af vores måde at arbejde på, på lige fod med det gode samarbejde/partnerskab, kvalitetssikring og arbejdsmiljø.

Vi anvender altid præcertificering for at afslutte så mange punkter som muligt så tidligt i processen som muligt. Dette synliggør evt. punkter, som kan kræve ekstra indsats for at sikre den ønskede medalje inden projektets slutfase og projektets endelige certificering. Vi har erfaringsmæssigt kunne få præaccepteret ca. 80% af alle kriterier.

Vi arbejder med optionsmuligheder ifm. projektering og tilbud med grønnere løsninger, inkl. substitution.

Vores styrke ligger især i følgende:

  • Alle medarbejdere uddannes internt i DGNB-certificeringsordningen
  • Vi har desuden et tæt samarbejde med flere specialister i DGNB, bæredygtighed, energi, indeklima og commissioning-processer.
  • Vi anvender hjælpeværktøjer samt kontrol- og tilsynsplaner for alle aktører til besvarelse af DGNB-punkter i Dalux og Frame, hvilket er indbygget i kontraktmateriale, PSS, byggepladsindretning, tjeklister mv.
  • Øget fokus på planlægning, logistik, materialevalg og spild
  • Vi er desuden medlem af Rådet for Bæredygtigt Byggeri.

Punkterne totaløkonomi/LCC, Livscyklusvurdering/LCA og miljøfarlige stoffer indeholder blot 10 (ud af manualens 262 kriterier), men vægtes tungest og tæller for ca. ¼ del af den samlede score. Takket være fokus på disse hovedpunkter har vi gennemført en række sager med stor margen

Vi har på vores seneste 2 erfaringsprojekter, som blev guld certificeret, opnået scores på op til 82,49% for Livscyklusomkostninger (ECO1.1 LCC-score) og 69,5% for Livscyklusvurdering (ENV1.1. LCA) samt 91,8% for Miljøfarlige stoffer (ENV1.2). De høje scores er resultatet af et tæt samarbejde med underentreprenører og leverandører over flere DGNB-projekter, hvor vi i tæt samarbejde med vores byggepartnere finder de helt rigtige løsninger og produkter for byggesagen, hvor bæredygtighed, økonomi og bygbarhed finder sammen i en samlet proces. Vi har kan således tilbyde DGNB- certificering eller tilsvarende certificeringsordning på alle sager. Det er vigtigt, uanset hvilken certificering man ønsker, blot at beslutningen træffes i den helt indledende fase.