RAWO Byggepartnerskab A/S er en byggestyringsvirksomhed, som udfører hoved- og totalentrepriser. Virksomheden er bygget på solide og erfarne kræfter i ledelsen og blandt nøglemedarbejderne

Høffdingsvej 34-36, 2500 Valby – en stor, charmerende, flerbruger ejendom, ejet af De Forenede Ejendomsselskaber A/S.

I tæt samarbejde med Bygherren og ZESO Architects har vi opstartet projektering af hovedlejemålet, og vi er allerede nu klar til opstart af arbejder på de to mindre lejemål for både nye og eksisterende lejere. RAWO udfører arbejder i totalentreprise, som består af en gennemgribende renovering af lejemålene på ca. 5000 m2, som spænder fra stue Høffdingsvej 34-36, 2500 Valby – en stor, charmerende, flerbruger ejendom, ejet af De Forenede Ejendomsselskaber A/S.

Læs mere

RAWO byggepartnerskab A/S

RAWO Byggepartnerskab A/S er en byggestyringsvirksomhed bygget på solide og erfarne kræfter i ledelsen og blandt nøglemedarbejderne. De stiftende partnere har gennem årene opnået en stærk position i ejendomsbranchen med en profil som en ansvarlig, engageret og konkurrencedygtig hoved- og totalentreprenør samt udviklingsrådgiver.

Vores vision med RAWO som byggepartnerskab

Vi har som partnere en fælles vision om at bruge de værdier og samarbejdsformer, som vi kender fra vores tidligere virke til at skabe et ligeværdigt byggepartnerskab. Til gavn for bygherrer og slutbrugere samt rådgivere, underentreprenører og leverandører. Vores overordnede formål er at skabe resultater, der lever op til slutbrugerens ønsker og udnytte de ressourcer, der er til rådighed bedst muligt.

RAWO tilbyder

RAWO er overbeviste om, at fremtiden vil byde på meget mere bæredygtigt byggeri, og vi ønsker at bidrage med vores indgående erfaring på området.
RAWO er i stand til at agere agilt og fleksibelt grundet vores flade struktur samt en organisering, der tilbyder en fast partner til at stå i spidsen for hvert projekt, hvilket gør, at beslutninger kan tages hurtigt og velovervejet. Vi har en unik track rekord i gennemførelser af byggeri i hoved og totalentrepriser, samt renoverings- og apteringssager, gerne med en tidlig involvering.