ARBEJDSPLADSEN

ARBEJDSPLADSEN

Byggebranchen rummer mange arbejdspladser, hvorfor vi mener, at branchen skal gå forrest ift. arbejdsmiljø, forskelsbehandling, diversitet samt race og religion.

Vi har en intention om, at vores medarbejdere skal være de bedst sikrede både ift. det psykiske og fysiske arbejdsmiljø. Vi vil således søge at skabe en organisation, som tilgodeser dette både i den daglige drift, men også fra en aktiv bestyrelse, som sikrer at evt. forhold håndteres rettidigt.

På sigt vil bl.a. ABV for vores medarbejdere være offentligt tilgængelige på vores hjemmeside.