BÆREDYGTIGT BYGGERI

Bæredygtigt byggeri skal rumme samtidens behov uden at ødelægge det for fremtidens behov.

Vi har erfaring med byggeri i træ, både som sølje og drager i limtræ og Træelementer i CLT. Alternative byggemetoder såsom substitution af byggematerialer til mere klima og miljøvenlige alternativer samt udarbejdelse af LCA beregninger.

Vi bruger vores tillærte tilgang til byggesagerne, når vi kigger på bæredygtighed. Det bliver oftest en dynamisk proces mellem os, arkitekterne, ingeniørerne og bygherren – hvor vi i fællesskab finder de helt rigtige bæredygtige løsninger for byggesagen, hvor bæredygtighed, økonomi og bygbarhed finder sammen i en samlet proces.

Vi er desuden medlem af Rådet for bæredygtigt byggeri.